“Īsto latvju saimnieču” dalībniece Anna Macāne pārstāv Latgali. Viņa dzīvo “Zvejniekos”, kas atrodas Lubāna krastā ar elpu aizraujošu skatu uz Latvijas lielāko ezeru. Tāpēc likumsakarīga ir Annas vēlme pārējās saimnieces pacienāt ar svaigi ķertām Lubāna zivīm – mazsālītu zandartu un ezera zivju zupu. Vakara nagla – Dekšāres vīru folkloras kopa “Kūzuls”.