Par politikas aktualitātēm sarunāsimies ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekānu, profesoru Juri Rozenvaldu