Trešās Adventes vainaga svecīti iedegsim Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Tiksimies ar Marcinu Vozņaku, kurš dzimis un priestera kārtā iesvētīts Polijā, bet jau vairākus gadus kalpo Latvijā. Raidījuma studijā Ilmāra Latkovska saruna ar vēstures zinātņu doktori Inesi Runci par jezuītu un pāvesta Franciska attiecībām.