Nupat klajā nācis izdevums “Elegantā Rīga. Kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu Latvijā 1918.—1940. gadā”.
Apjomīgo, vairāk nekā tūkstoš lapaspuses biezo grāmatu izveidojusi vēsturniece Inita Saulīte-Zandere un izdevums bagātīgi un saistoši ļauj iepazīties ar pirmskara Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem.
Grāmata iznākusi apgādā “Neputns”. Par apjomīgo izdevumu stāta Ilze Strenga.