No salīdzinoši rāmās dzīves Londonā Džordžīna atkal nonāk Rivjērā, vienlaikus iemantojot naidniekus gan Francijā, gan Argentīnā.