Vai un kā cilvēka dzīvi ietekmē viņa piedzimšanas apstākļi? Cik lielu ietekmi uz cilvēku atstāj tas, kas noticis ar māti, kamēr bērns vēl iznēsāts viņas miesās? Saruna ar ārsti, dzemdību speciālisti Katrīnu Puriņu Liberti.