Koncertizrāde «Purpura pārdevēja» veidota kā apliecinājums cilvēka gara un gribas spēkam, ticībai un godīgumam. Mūsu brīvība ir dārgi atpirkta, un ikviens esam atbildīgi par savu, savas tautas un valsts morāles sliekšņu uzturēšanu.

«Atjaunošanās, augšāmcelšanās vēl joprojām ir iespējama. No tās kaut kas jau atspīd, bet tā vēl nav sasniegta – ne personiskā, ne tautas, ne valsts dzīvē. Šī brīža vērtību apliecinājumi kā sēkla mūsu nākotnei.» Tā Lidija Lasmane.

Iestudējums veidots trīs daļās – pirmā vēsta par Lidiju Lasmani, disidenti. Sižetā mijas Ingas Ābeles pieraksti un Bībeles sižets. Seko stāsts par gulagu un cietumiem, skan cietuma biedres Irinas Ratušinskas dzeja, ko deklamē aktrise Guna Zariņa. Noslēdzošā daļa – Dieva paļāvība, lūgšana, piedošana. Izrādes skaņu rakstu veido Maijas Einfeldes, Imanta Zemzara, Pētera Vaska un Artūra Grīnupa mūzika.