Fonds "Sibīrijas bērni" ik gadu 14. jūnijā devās atmiņu braucienā uz Sibīriju, lai pieminētu tur palikušos tuviniekus. Līdzās ceļojumiem tapušas dokumentālas filmas un konferences. Fonda aktivitātēm apritējis jau vairāk nekā 20 gadu. Covid-19 pandēmijas laikā klātienes aktivitātes netika plānotas, tomēr tapa dokumentāla filma "Sibīrijas bērni. Mēs atceramies", kurā atainotas 1941. gadā uz Sibīriju izvesto pulcēšanās reizes, atspoguļoti arhīva materiāli no iepriekš uzņemtām filmām, kā arī atklāti spilgtākie brīži no ekspedīcijām 20 gadu garumā.

Latvija, 2020.

Režisore: Dzintra Geka.

Operatori: Viktors Gribermans, Aivars Lubānietis.