Vai tās radīšanā pietiekami iesaistījušies visu novadu ļaudis? Kā un kāpēc mūsu rakstu valoda radusies un kādi piedzīvojumi to sagaida nākotnē? Arī ceļš pa mūsu rakstu valodas pēdām aizved Kārli pie dziesmas