Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos par rituālu ir kļuvis tautas Krusta ceļš. Tajā kopīgās lūgšanās tiek izstaigāts Jēzus Kristus ciešanu ceļš. Tautas Krusta ceļš ietver arī karu plosītās cilvēces stāstu, pamesto, nomocīto cilvēku stāstu, katra indivīda iekšējās brīvības stāstu, kas saistīts ar Dievu, Jēzu Kristu un ceļu pretī gaismai un mīlestībai. Tautas Krusta ceļu vadīs Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.