Velti saka, ka «ierakstīt skurstenī» ir nepildīt savu solīto, tā - kaķim zem astes. Bet, ja ceļā satikts kaķis var nest  nelaimi, tad sastopot tādus vīrus kā viņi vienmēr ir uz laimi. Par šo amatu ir skandēta dzeja, dziedātas dziesmas un reti kura meitene viņiem neskrien pakaļ. 

Un vēl - viņiem savi solījumi jātur, jo citādi var notikt nelaime, uguns nelaime. Skursteņslauķu jeb kā tagad pa jaunam saka - skursteņslaucītāju dinastija - tēvs un dēls, Agris un Agnis Grosbergi.