40 tonnu smago akmeni, no kura izkalts piemineklis, savulaik Dundagas dūksnājā uzgāja tēlnieks Kārlis Zemdega (pieminekļa idejas autors), akmeni neticamā veidā meža vidū sadalot tēlniecības darbam izvēlētā  izmērā. Ieceri apslāpē padomju vara 50 gadu garumā, bet ne iznīcina. Idejas asni uzdīgst 1980. gadu beigās, kad šobrīd redzamā veidolā vairāku gadu garumā to īsteno cits tēlnieks Vilnis Titāns. „Koklētājs” Festivāla laukumā sagaida un pavada ikvienu, kurš kaut īsu brīdi apciemo Talsus ar iespēju atpazīt smalko, skanīgo un trauslo mīzikas instrumentu - kokli - kā Latvijas kultūras simbolu.

Videostāsta dalībnieki: mūziķis, talsenieks Intars Busulis, bijusī Talsu rajona kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, laikraksta „Talsu vēstis” fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, arhitekts  Aivars Lācis, vēstures doktors Jānis Šiliņš, bijusī Talsu novada muzeja direktore Anna Rasa. Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere, tēlnieks Igors Dobičins, mākslas zinātniece Ruta Čaupova, publicists Zigurds Kalmanis, Latvijas Lauksaimniecības muzeja direktore Anita Undreste, Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājuma glabātājs Aivars Cimermanis.