The Power of Sports (eps.15-23). Vācija, 2017 Fiziskās aktivitātes jeb, plašākā mērogā raugoties, fiziskā kultūra nav tikai ekskluzīvi sporta veidi, kas tiek pārstāvēti olimpiādēs. Tā ir arī iespēja ikkatram kļūt par daļu no komandas un attīstīt savu fizisko un garīgo veselību neatkarīgi no vecuma, sociālā statusa un vides. Dokumentālu filmu ciklā tiks atainoti sporta entuziasti, kuri nodarbojas ar hokeju, futbolu, velobraukšanu, laivošanu un citiem populāriem sporta veidiem.