Grobiņā nupat pabeigti arheoloģiskie lauka darbi, kuru laikā precīzi tika uzmērīti Porānu senkapi un apzinātas jaunas iespējamās dzelzs laikmeta apmetņu vietas. Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī esošajā skandināvu kapulaukā arheologi precizēja aptuveni 50 kapu uzkalniņu izvietojumu un izmērus. Izpētes laikā arheologi uzgāja vēl nezināmu bedrīšakmeni, kā arī nodeva muzejam vietējo iedzīvotāju atrastās senlietas.