Ance Poļaka (Alūksnes pilsētas sākumskola), 

Artūrs Abakuks (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola), 

Dārta Eve Voiceščuka (O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola), 

Elīza Pričina (Ozolnieku vidusskola), 

Emīlija Krapse (Jūrmalas Aspazijas pamatskola), 

Gustavs Apīnis (Raiņa Liepājas 6. vidusskola), 

Intars Gipters (Mārupes pamatskola), 

Laimiņš Mastiņš (Valmieras Viestura vidusskola), 

Mihaels Feldmanis (Vaiņodes vidusskola), 

Miks Siliņš (Mārupes Valsts ģimnāzija), 

Rūta Jansone (Valmieras Viestura vidusskola), 

Madara Mazā (Rīgas Franču licejs).