Isnauda nav tālu no Ciblas. Turpat arī Istalsna un Lucmuiža otrpus ezeram. Kārlis Kazāks dodas ciemos pie Ludzas puses ļaudīm, lai ieklausītos burbuļojošajā un ieaijājošajā šejieniešu latgaliešu mēlē

Piedzīvojums, kas Kārli aizved negaidītos domu labirintos pārvēršas tikpat negaidītā dziesmā.