Pieteiksim arī sarunu ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadītāju fizikas zinātņu doktoru Andri Anspoku – par mākslas, zinātnes un reliģijas saistību.