Epifānijas jeb Betlēmes zvaigznes atspīdēšanas laiks ir arī laiks pārdomām par dzīves atklāsmēm. Par to saruna ar vienu no Latvijas krāsainākajām māksliniecēm Elitu Patmalnieci viņas dzimtajā pilsētā Ogrē. Saruna par to, kā rodas atklāsmes dzīvē un radošajā darbībā. 

Pieteiksim arī sarunu ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadītāju fizikas zinātņu doktoru Andri Anspoku – par mākslas, zinātnes un reliģijas saistību.