Paralēli inženiera specialitātei, kurā strādājis visu darba dzīves padomijas periodu (1978.-90.g.), samērā agri aizrāvies ar dažādiem garīgiem un dzīves piepildījuma meklējumiem – interesējies par austrumu garīgajām skolām, kāpis kalnos, kas ilgstoši bija Z. Stankeviča vaļasprieks, un, būdams ļoti sportisks (1. sporta klase vieglatlētikā), garīgos meklējumus komponējis ar fiziskiem izaicinājumiem. Kā kādā no intervijām minējis pats, vienā brīdī sapratis, ka kristīgās ticības katoliskā versija ir dvēselei tuvākais attīstības ceļš. 1996.g. ieguvis maģistra grādu Ļubļinas katoļu universitātes Teoloģijas fakultātē Polijā. 2004.g. - Licencāta grāds fundamentālteoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē Romā. 2008.g. piešķirts doktora grāds teoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē. Par katoļu priesteri ordinēts 1996. g. 16. jūnijā, savukārt Rīgas arhibīskapa amatā - no 2010. g. 8. augusta. Inteliģence, dziļas zināšanas, pazemība un cilvēciska vienkāršība – ir īpašības, kāpēc Zbigņeva Stankeviča teiktajā ieklausās arī cilvēki, kas nesauc sevi par kristiešiem. Arhibīskapa personības starojums lielā mērā ir ļoti dziedinošs iepretim  mūsdienu patērētājkultūras vērtību spiedienam.

Stankeviča kunga zinātniskajā darbībā bijušas 8 zinātniskās publikācijas, tai skaitā piecas no tām – svešvalodās. Arhibīskaps pārzina latviešu, poļu, krievu, itāļu, angļu valodas, papildus tam - spēj saprasties un izmantot literatūru arī franču un vācu valodās.