Vajag tik gribēt iziet no mājas, satikties, darboties un priecāties par dzīvi, kāda tā ir. «Province» otrdien, 16. februārī, 19.30 LTV1!