Cik reižu visdažādākajos Latvijas novados nācies dzirdēt frāzes - reiz bija bērnudārzs, reiz bija ferma vai klubs, reiz bija...bet nu nekā vairs nav. Višķu novada Vīgantu ciema ļaudis spītīgi turas pretī iznīcības vējiem. Kas par to, ka palikuši gandrīz tikai pensionāri vien? Veikals un atjaunots gaļas cehs ir, bibliotēka ar saviesīgiem vakariem un pat pašiem sava baznīca ir. Vajag tik gribēt iziet no mājas, satikties, darboties un priecāties par dzīvi, kāda tā ir.