Bet tagad atskatīsimies uz starptautisko akciju “Eiropas Muzeju nakts” un pasākumu gaisotni dažās Rīgas kultūrvietās, pie kurām rindojās visgarākie interesentu pulki, viņu vidū arī mūsu filmēšanas grupa. Turpina Anete Lesīte.