Tautai Regīna Ezera bija prozas karaliene, bet rakstnieks Guntis Berelis viņu pazina kā prozas raganu. Marta Selecka kopā ar Bereli dosies uz Ezeras mājām Ķegumā, kur iepriekš viņš ciemojās kā jaunais rakstnieks. Kāda ir būšana rakstniekam tagad un toreiz, kad spalvas māsas un brāļi tika celti pusdievu kārtā?