Reiņa Ošenieka saruna par aivadīto sezonu, nākotnes plāniem.