Jaunās kadastrālās vērtības tieši ietekmētu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Tieši domstarpības par to, cik lieliem jābūt nodokļiem par nekustamajiem īpašumiem, neļauj politiķiem virzīties tālāk ar kadastra vērtību apstiprināšanu. Ko darīt vispirms? Apstiprināt jaunās kadastrālās vērtības un tad – jaunu nekustamā īpašuma nodokli, vai vispirms – nodokli un tad vērtības, tas pašlaik ir galvenais strīdu objekts. Kavējoties šajos strīdos, valdība nav ievērojusi likumā noteiktos termiņus kadastra vērtību apstiprināšanai. Tajā pat laikā neviens neapšauba, ka nekustamā īpašuma nodoklis jāpārskata. Turpina Liene Barisa-Sermule