- Kustības attīstošus treniņus var uzsākt tiklīdz bērns iemācās staigāt,
- Aktīvākie bērni patstāvīgus treniņus uzsāk jau trīs gadu vecumā,
- Labākais laiks treniņu uzsākšanai grupā - piecu sešu gadu vecumā,
- Vēlams treniņus sākt vismaz sākumskolā (1.-3. klase),
- Sākumskolā treniņus var apvienot ar mūzikas vai mākslas pulciņu.