Studijā Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, RSU asociētais profesors Māris Andžāns un Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, RSU lektors Mārtiņš Vargulis.