No nākamā gada veselības aprūpes pilnais grozs pienāksies vien tiem iedzīvotājiem, kuri maksā nodokļus pilnā režīmā vai kurus apdrošina valsts. No septembra brīvprātīgas iemaksas veselības apdrošināšanai var veikt arī visi tie iedzīvotāji, kuri patlaban nav sociāli apdrošināti pilnā apmērā, piemēram, mikrouzņēmumu darbinieki. Tuvojoties gada nogalei, interese apdrošināties nav liela. Vita Anstrate stāsta vairāk.