Ragnars un Bjerns neuzticas ķēniņam Haraldam. Ragnars kļūst atkarīgs no verdzenes zālītēm, viņi apmainās noslēpumiem. Kategatā ierodas ķēniņa Haralda brālis un pārliecina Ragnaru, ka ir gatavs nogalināt kristiešus. Torvi atklāj Bjernam, ka gredzens, ko viņš paņēmis no algotņa, pieder Erlenduram. Terēze un Rolands atklāj karalim, ka grāfs Odo plāno pārņemt varu. Hedebijā Lagerta atklāj Kalfam, ka ir gaidībās. Viņš lūdz viņas roku. Tieši pirms ceremonijas Lagerta nodur Kalfu, lai atgūtu savu statusu.