Cilvēka emocionālo inteliģenci parasti saista ar sirdi. Runājam par sirds gudrību, par sirds balsi, vienkārši par sirsnību. Vai šajā viedumā un emocijās sirdij ir lielāka nozīme nekā jebkuram citam cilvēka orgānam? Par to saruna ar sirds ķirurgu Pēteri Stradiņu.

Līdzās profesionālajam darbam Pēteris Stradiņš rūpējas gan par Sunākstes baznīcas un tās apkārtnes sakopšanu un attīstību, gan sava tēva, akadēmiķa Jāņa Stradiņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Sunākstes vārds ir cieši saistīts ne tikai ar Stradiņu dzimtu, bet arī ar latviešu kultūrvēsturē nozīmīgo Vecā Stendera personību.