Olainē šodien atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Tā centrālais tēls ir gandrīz autentiska blindāža jeb karavīru aizsargtelpa, kas atjaunota pēc arheoloģiskajos izrakumos iegūtajiem datiem. Izveidots arī pulcēšanās laukums un piemiņas zīme Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Turpina Zemgales televīzija