Vairāk nekā gadu nosēdējuši pie datoriem zoom stundās, šoruden skolēni atsākuši klātienes mācības. Savukārt, kultūras pasākumi bērnu un jauniešu auditorijai dēvējami par ierobežoti pieejamiem. Kādas sekas tas ilgtermiņā var radīt?