Ko tie vēlas un kas ietekmē to uzvedību? Jautāsim, vai cilvēks attiecībā pret Zemi nav kaut kas līdzīgs mikrobam attiecībā pret cilvēku.