Kategatā ierodas Lagerta ar kuģiem un karotājiem. Veseksā pie karaļa Ekberta ierodas Kventrita, Mersijas karaļa Ofas meita. Uz viņas sirdsapziņas ir brāļa slepkavība, bet viņas karaļvalstī plosās pilsoņu karš. Vērīgais Horiks mēģina pārvilināt Floki savā pusē. Pēc ierašanās Veseksā Ragnars patvaļīgi pieņem lēmumu sūtīt Torsteinu kā sūtni pie Ekberta, saniknojot Horiku un Lagertu. Pie vikingiem ierodas Atelvulfs ar karavīriem un aicina Ragnaru uz sarunu ar Ekbertu.