Studijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS).