Novērots, ka vīrieši izdara pašnāvību trīs reizes biežāk nekā sievietes. Kāpēc tā, kāpēc izteikti augstāks pašnāvību līmenis ir vīriešiem? Kāpēc katru gadu pieaug jauniešu pašnāvību īpatsvars? Kas sabiedrībai un valstij būtu labāk jāsaprot, lai mazinātu pašnāvības tendences mūsu līdzcilvēku vidū?

Par šiem jautājumiem runāsim ar garīgās veselības un pašnāvību pētnieku Tomu Pulmani, psihoterapeiti Inesi Ruku Jansoni, kā arī ar cilvēkiem, kuru tuvinieki izdarījuši pašnāvības.