Biznesa augstskolas Turība telpās šodien norisināsies Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes». Starptautiski zinātniskā konference ir ikgadējs notikums, kas dod iespēju studentiem gan prezentēt savus pētījumus, gan smelties zināšanas no nozares profesionāļiem.
Šogad konferences organizēšana nodota augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes rokās. Esam sazvanījuši tās dekānu Andri Pētersonu