Soliņš brīvā dabā ir pavasara neatņemama sastāvdaļa. Bet diemžēl rīdzinieki apgalvo, ka viņiem soliņu Rīgā trūkst, jo īpaši - patālāk no centra. Vai Rīgā soliņi paredzēti tikai skvēros un parkos? Kur garajās ielās apsēsties cilvēkam gados vai vienkārši - nogurušam cilvēkam?