Tā ir Dievmātes Tihvinas ikona. Pareizticīgā Baznīca Dievmātes Tihvinas ikonu godina 9. jūlijā, un šie ir arī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles altārsvētki – tās kreisais sānu altāris iesvētīts par godu Dievmātes Tihvinas ikonai.

Svētku liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē šajā dienā kalpoja Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Jelgavas Bīskaps Jānis un Rīgas prāvestības garīdznieki.