Saskatot iespējamu interešu konfliktu iepirkumā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra lūdz atmaksāt uzņēmuma «Daugavpils siltumtīkli» katlumājas būvei izmantoto Eiropas finansējuma avansa daļu – vairāk nekā miljonu eiro. Aģentūra ir pārliecināta, ka būvlīguma laušana un jauna iepirkuma noslēgšana ir vienīgais veids, kā saglābt Eiropas Savienības fondu finansējumu šim projektam. Taču «Daugavpils siltumtīkli» uzskata, ka saistībā ar iepirkumu nonākuši ķīlnieku lomā. Turpina LRT+.