Šī ceļa simbols – Saules ripa – dziesmu un deju svētku sajūtu nogādāja bērniem visos Latvijas novados, kaut uz mirkli ļaujot sajust šos svētkus, lai arī šogad nebija iespējas visiem būt kopā...

Īsfilma ir kā laika kapsula, kurā varam vērot, ar kādiem izaicinājumiem savas misijas ceļā sastapās komandas un vai prieks bērnu acīs un sirdīs ir tikpat liels, kā tiekoties kopīgos pasākumos visas nedēļas garumā Rīgā.