Tuta un divpadsmit mēneši

Kāpēc mēnešiem ir tik daudz un dažādi nosaukumi? Jo mēneši paši ir daudz un dažādi, un tieši tāpēc gads izdodas tik raibs un skaists. Mācies mēnešu nosaukumus un dziesmiņu kopā ar Tutu!