Gulbenes novadā parādu dēļ divām mājām atslēgts ūdens. Tā piegādātājs norāda, ka parādi veidojušies vairāku gadu garumā, bijušas vēstules, individuālas sarunas, tomēr parādi krājās.