Krebtrijs izmeklē profesionāla cīkstoņa nāvi. Pēc veiksmīgā atrisinājuma Brekenrīds ierosina viņu paaugstināt par detektīvu. Brekenrīds uztic savus ģimenes ietaupījumus bārddzinim, kurš pēc tam pazūd. Atturības biedrība piedāvā savu atbalstu Heilai vēlēšanās.