Pēdējā ekspedīcijā, būvējot barikādes, dziedot dziesmas, cienājot ar tēju un apgūstot barikāžu laikā lietotos segvārdus, kopā ar vēstures skolotāju devās Edgars Brikšķis, Helēna Anna Bunka un Marats Almanis no Grobiņas ģimnāzijas un Madara Salnīte, Ance Millere un Emīlija Gustīne Zommere no Ērgļu vidusskolas.