Kādu Eiropas Savienību vēlas tās pilsoņi? Lai mēģinātu to saprast, pirmoreiz savienības vēsturē ir izveidots tāds kā pilsoņu forums jeb “Konference par Eiropas nākotni”. Pēc nejaušības principa no visām dalībvalstīm atlasīti pilsoņi, kuru uzdevums ir kopā ar ekspertiem izstrādāt ieteikumus turpmākajai Eiropas attīstībai ļoti plašā spektrā – gan par sociālo taisnīgumu un demokrātijas attīstību, gan vidi un veselību, gan kultūru un izglītību, gan migrāciju un drošību. Katrā no četriem diskusiju blokiem piedalās 200 Eiropas Savienības pilsoņi. Viena no pasākuma daļām norisinājās Polijas galvaspilsētā un par to vairāk – Odita Krenberga.