Kājķeramās lamatas Latvijā medībās lietot ir aizliegts, taču nelegāli tās joprojām tiek lietotas. Nelaimes gadījums Jēkabpils novadā liecina, ka ciest no tām nereti nākas suņiem. Valsts Meža dienests gadā atrod līdz piecām cilpām vai kājķeramajām lamatām, taču iespējams, ka dabā to ir daudz vairāk.