Studijā politologi - LU SZF dekāns profesors Jānis Ikstens un RSU Politikas zinātnes kaderas vadītājs Mārtiņš Daugulis par valdības spēju savlaicīgi pieņemt lēmumus.