Kā salāgot tik nepieciešamo infrastruktūras attīstību ar cilvēciskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām?