Līdz šim dievturiem nav bijušas tiesības reģistrēt laulības, lai gan Latvijā ir daudzi pāri, kas dzimtsarakstu nodaļā sarakstās formāli, bet īstās kāzas jeb vedības rīko, ievērojot mūsu senču tradīcijas. Latviskās dzīvesziņas sargātāji to grib mainīt un sākuši cīņu, lai arī dievturi tiktu iekļauti to tradicionālo konfesiju sarakstā, kurām gan pirmās brīvvalsts laikā, gan tagad ir dotas juridiskas tiesības laulāt. Kāpēc līdz šim dievturi bijuši atstumto lomā un ko nozīmē vedības dievturu izpratnē?